Algemeen
print
 

  • Administraties


  • Fiscaal advies


  • Pensioenen


  • Hypotheken

Kuipers Advieskantoren

Kwartier 5

4651 WT Steenbergen

telefoon 0164-687070e-mail chris@kuipers
advieskantoren.nl

Assurantiekantoor Kuipers B.V.
is eveneens gevestigd aan het Kwartier 5 te Steenbergen vormt een zelfstandig onderdeel van Kuipers Advieskantoren.


Het assurantiekantoor biedt het volledige pakket aan verzekeringen voor zowel ondernemingen als particulieren. Vanwege de administratieve en fiscale know-how heeft het Assuratiekantoor Kuipers
B.V. zich gespecialiseerd in de advisering van hypotheken en pensioenen.


 

'U bent verzekerd van een goed advies' is de uitspraak die het beste bij ons past.
Assurantiekantoor Kuipers B.V.
heeft ruime ervaring op het gebied van beleggings-adviseringen. Fiscale
aftrekposten worden eerst getoetst op hun noodzaak c.q. effectiviteit.
Nadat U en wij gezamenlijk geconcludeerd hebben dat deze faciliteit voor
U een goede keuze is, kunnen wij U vrijblijvend diverse op U persoonlijk
afgestemde offertes aanbieden.
Fiscaal Advieskantoor Kuipers biedt het volledige pakket aan adviezen op fiscaal gebied.


Vanwege zijn 15-jarige ervaring bij de belastingdienst heeft Uw adviseur Chris J.M. Kuipers een ruime ervaring
met alle fiscale regelgevingen. 


De advisering van het Fiscaal Advieskantoor Kuipers is niet beperkt tot de fiscale advisering. U kunt er ten aller tijde terecht met Uw vragen over nalatenschappen, testamenten, schenkingen, beleggingen van spaartegoeden en vermogensbeheer.


De heer Chris J.M. Kuipers heeft een ruime ervaring op het gebied van bewindvoeringen. Hij is mogelijk voor U de aangewezen persoon om al Uw administratieve verplichtingen tegenover de kantonrechter over te nemen, zodat U zich nog alleen hoeft te concentreren
op de echte problemen van de onder curatele gestelde, namelijk die van de medische en sociale aard. Ook het vermogensbeheer en de fiscale advisering van de bewindvoering kunt U met een gerust hart overdragen. Als bewindvoerder bent en blijft U de eerste verantwoordelijke maar in de praktijk heeft
U iemand naast U staan om de figuurlijke klappen op te vangen en U dusdoende
in bescherming neemt.


Omdat de meeste mensen een normale
werkdag hebben kunt U met Uw vragen ook 's avonds terecht bij het Fiscaal
Advieskantoor Kuipers.
Voor een afspraak kunt U zich wenden tot telefoonnummer
0164-687070 en vraagt U naar de heer Chris Kuipers, die vanaf dat moment
af als Uw persoonlijk adviseur zal functioneren.


U bent van harte welkom in ons
advieskantoor!KUIPERS ADVIESKANTOREN

Het Administratiekantoor Kuipers B.V. is gevestigd aan het Kwartier 5 in Steenbergen en vormt een zelfstandig onderdeel van
'Kuipers Advieskantoren'

Het kantoor wordt geleid door Chris J.M. Kuipers, bijgestaan door zijn echtgenote en één administratieve
medewerkster.


Vanwege zijn 15-jarige ervaring bij de Belastingdienst heeft Uw adviseur Chris Kuipers een ruime ervaring
met alle fiscale regelgevingen
. Hij heeft een uitgesproken specialisatie op het gebied van de vennootschapsbelasting, hetgeen juist bij omzettingen
van eenmanszaken of vennootschappen onder firma in één of meer besloten vennootschappen ten goede komt.


Alle contacten met de cliënten worden hoofdzakelijk door hem zelf afgehandeld. Hij is voor U het vaste
aanspreekpunt.


Administratiekantoor Kuipers B.V. onderscheidt zich in haar snelle en verzorgde rapportage. Als ondernemer
wordt U voortdurend geïnformeerd met vergelijkende periode-cijfers.
Uw jaarrapport is enerzijds overzichtelijk en duidelijk. Anderzijds is het uiterst informatief voor Uw bankier en voor de belastingdienst. Juist deze uitgebreide informatie heeft tot gevolg dat de frequentie van de boekenonderzoeken van de belastingdienst en/of bedrijfsverenigingen in Uw voordeel wordt
beperkt. De verzorging van Uw loonadministratie is altijd up-to-date. Uw personeel krijgt haar loonopgaven tijdig aangereikt en Uw personeelsleden behoeven niet te wachten op hun jaaropgaven.


Administratiekantoor Kuipers B.V. verschaft U periodiek een uitgebreide en een verkorte informatie omtrent
het verloop van Uw debiteuren en Uw crediteuren.


Uiteraard, doch alleen indien U dat wenst, beoordelen wij samen met U de nieuwe investeringen en de mutaties
in het personeelsbestand.


U kunt als ondernemer zelf bepalen, wat en hoeveel U van Uw administratie in eigen beheer wilt houden en wanneer en hoe uitgebreid U Uw informatie omtrent het financiële gebeuren van Uw bedrijf wilt ontvangen.


Mocht U Uw administratie vastlegging nog niet hebben geautomatiseerd, dan zullen wij U gaarne helpen met het
opzetten van een geautomatiseerde administratieve vastlegging voor Uw bedrijf.


Wel proberen wij zoveel mogelijk met het computerprogramma van Exact  te werken, maar U kunt ook Uw administratie zelf verzorgen met bijvoorbeeld het administratieprogramma van Davilex, hetgeen weer kan worden ingelezen in Exact programmatuur. Uiteraard dienen de verschillende programma's op elkaar te worden afgestemd.


Vanzelfsprekend zijn wij van de partij bij de relevante gesprekken met Uw bankier.


Administratiekantoor Kuipers B.V. werkt met vaste prijsafspraken die minimaal voor één jaar bindend zijn voor beide partijen, zodat U niet met onverwachte onkosten voor Uw administratie verzorging wordt geconfronteerd. Indien er aanleiding bestaat, dan kunnen de gemaakte afspraken wederzijds jaarlijks vooraf worden herzien, doch de praktijk wijst uit dat eenmaal gemaakte afspraken slechts middels een prijsindexatie worden gewijzigd. Dit geeft voor beide partijen een hoge mate van zekerheid, hetgeen de rust binnen Uw en ons bedrijf ten goede komt.


Ons kantoor is goed bereikbaar en U kunt ook na 17.00 uur terecht met Uw vragen en voor de afgifte van Uw
bescheiden.


Administratiekantoor Kuipers B.V. biedt haar cliënten al vele jaren een vakkundig en persoonlijk gericht advies en staat garant voor voldoende ruimte en privacy om al haar diensten ter beschikking te stellen.


Ons kantoor richt zich voornamelijk op de kleine ondernemer van het midden- en kleinbedrijf. Onze voorkeur
gaat uit naar bedrijven met maximaal 30 personeelsleden.


Wij beschikken over een tweetal representatieve
kantoorruimten, waarvan één ruimte speciaal gereserveerd is voor de controlerende ambtenaren van de belastingdienst of van de bedrijfsvereniging,
zodat de cliënt niet lastig wordt gevallen door deze ambtenaren die soms dagenlang op Uw bedrijf hun boekenonderzoeken kunnen komen uitvoeren.


Omdat wij ten aller tijde al onze cliënten op onze correcte, zorgvuldige, maar wel snelle wijze willen
blijven bedienen zullen wij geen overcapaciteit aan werk aannemen. Door verloop binnen ons cliëntenbestand hebben wij thans nog ruimte voor
twee à drie nieuwe ondernemers, die hun administratie bij voorkeur maandelijks willen laten verzorgen.


Voor Administratiekantoor Kuipers B.V. zijn deze nieuwe cliënten binnen korte tijd een gewaardeerde
persoonlijk bekende relatie en zij zullen zich al snel geen nummer of dossier voelen, doch een samenwerking waarbij zij ten aller tijde terecht kunnen met hun vragen.


Bij alle cliënten van ons kantoor kunt U met Uw referentie vragen terecht. Zij zijn bereid U uit te leggen, waarom zij hun administratieve diensten laten uitvoeren door Adminstratiekantoor Kuipers B.V.In de rust van een landelijke
omgeving werken wij aan Uw opdrachten.
Laatste foto's: